Hem · Ingen kategori · Kritik av namnsdagslängden

Kritik av namnsdagslängden

Många tycker att den namnlängd vi nu har är för snäv och i många fall otidsenlig. Invandringen från många olika länder har givetvis gjort att det numera i Sverige finns namn av annat ursprung än det som var aktuellt när 1901 års namnlängd skrevs och även den bibliska grunden i många namn kan kompletteras med andra religioners urkunder. Vill man kan man givetvis skapa sin egen almanacka och/eller kanske göra egna tillägg i den befintliga. Det är också möjligt att skapa sin egen namnsdag med hjälp av olika sidor på internet.

Som tidigare nämnts skall även frekvensen av ett namn tas med i planeringen av namnlängden och en översyn är planerad till 2016 så eftersom namn är viktiga för människor, för identifikation både som individ, kulturellt och historiskt, är namnlängden definitivt inte ristad i sten utan en levande spegling av samhället i stort.

2011-03-13