Hem · Ingen kategori · Namnlängden – inte bara en lista av namn

Namnlängden – inte bara en lista av namn

Namn har en alldeles speciell laddning. De betyder inte bara en beteckning på en individ utan kan innehålla så mycket mer. Många av de namn som finns i den svenska namnlängden kommer från andra språkgrupper eller har biblisk eller historisk grund. Några namn stammar från förkristen tid och några är förhållandevis nya. Det är populärt att se vad ett namn betyder och många är de böcker som listar namn och deras betydelse, många gånger med fokus på nyblivna föräldrar. Det gamla bruket att döpa sonen eller dottern efter släktingar i närmare led lever nog kvar. Många gånger får barnet namn efter mormor eller farfar, fast då kanske som andra eller tredjenamn.

Tilltalsnamnet vill man många gånger ska vara unikt och gärna spegla de förhoppningar föräldrarna har för sitt barn.

Vad namnen i den svenska namnsdagslängden betyder och vilket ursprung de har kan man se på Svenska Akademiens hemsida.

2011-03-13