Hem · Ingen kategori · Riktlinjer för 2001 års namnlängd

Riktlinjer för 2001 års namnlängd

Hållbara och tydliga linjer för namnen som kan ingå i 2001 års namnlängd gavs en seriös översyn och man beslöt att det kan finnas en-, två- och tre-namnsdagar.

De dagar i 1901 års almanacka som var namnlösa fortsätter att vara så, som Marie bebådelsedag, 25 mars, Johannes Döparens dag, 24 juni samt allhelgonadagen, 1 november. Enda undantagen är Trettondedag jul och Värnlösa barns dag som tidigare hette Menlösa barns dag.

En del viktiga dagar av kyrklig eller folklig karaktär som är knutna till ett namn bör helst förbli ennamnsdagar, som Knut, 13 januari, Valborg, 1 maj, Mårten, 11 november och Lucia 13 december. Man bör undvika att byta datum på namn jämfört med 1901 års namnlängd.

Smeknamn bör inte förekomma och även namns popularitet eller användning bör tas med i beräkningen. Eftersom man enats om att ha flera namn på vissa dagar har det beslutats att det ska finnas både en manlig och en kvinnlig form av namnet och att namnen ska ha liknande språkhistoriska ursprung, om inte helt så åtminstone delvis och även ha ungefär samma betydelse, gärna ha gemensam språkgrupp eller stamma från samma främmande språk. Det är även bra med ett kulturhistoriskt samband, många gånger är detta bibliskt.

I den nuvarande namnlängden finns 615 namn, 302 kvinnonamn ock 313 mansnamn.

Att man behåller den gamla namnlängden med dessa justeringar och gärna påpekar den historiska aspekten är välgrundat i ursprunget med namnsdagarnas användande. Många gånger var namnsdagarna lättare att komma ihåg än själva datumet och kunde alltså användas som tidsmarkörer och underlätta planeringen av arbetet under året, främst kanske för jordbrukare som med hjälp av namnsdagarna kunde plantera och skörda. Denna kunskap tappades snabbt bort när de myckna namnsdagsreformerna gjordes och har nu blivit betydelselös.

Namnlängden ska motsvara krav på både omsorg om kulturarvet och ha anknytning till de namn som används mest idag.

2011-03-13